Vesilaskutus ja veden mittaus

Vesilasku koostuu mittarin koon mukaan määräytyvästä vedenkulutukseen perustuvasta vesi- ja jätevesimaksusta, puhtaan veden ja jäteveden perusmaksusta sekä tontin kokoon perustuvasta hulevesimaksusta. Porin Vesi laskuttaa pienkiinteistöjä kuusi kertaa vuodessa ja suurempia kuluttajia 1-2 kuukauden välein.

Kuluttajilta pyydetään mittarilukema kerran vuodessa. Mittarinlukemaan perustuvassa tasauslaskussa asiakkaita laskutetaan todellisen kulutuksen perusteella. Muut laskutuserät perustuvat arvioituun laskutukseen. Mikäli kiinteistön vedenkulutus olennaisesti muuttuu, siitä tulee ilmoittaa vesilaskutukseen.

Vesimittarinlukeman ilmoittaminen onnistuu helposti rekisteröitymällä Porin Veden Online-palveluun.

Vuoden 2017 taksat

Vuoden 2017 palveluhinnasto


Veden mittaus

Vedenkulutus mitataan Porin Veden kiinsteistöön asentamilla ja omistamilla mittareilla. Yleensä mittareita on taloa kohti yksi eli esimerkiksi kerrostaloihin menee yksi lasku, jonka taloyhtiö tai kiinsteistöhoitofirma jakaa sopimallaan tavalla asukkaiden tai huoneistojen määrällä.

Kerran vuodessa kiinteistön omistajat ilmoittavat mittarilukeman. Mikäli sitä ei ilmoiteta, käytetään käyttäjien määrään perustuvaa arviolaskutusta, joka tasataan viimeistään mittarivaihdon yhteydessä suoritettavassa luennassa. Vaihto- ja tarkastusväli omakotitaloissa on noin 10 vuotta.

Vesimittarin voi tarkastuttaa myös muulloin. Tällöin vaihdosta peritään vaihto- ja tarkastusmaksu, joka määräytyy mittarin koon mukaan. Mikäli mittavirhe ylittää todellisen kulutuksen +/- 5 %:lla, tarkastusmaksua ei peritä.