Ympäristöluvat ja -valvonta

Ympäristövalvonnan viranhaltijat toimivat ympäristölautakunnan (linkki organisaatio-osioon) alaisina ja hoitavat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupa- ja valvontatehtäviä.  Porissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkenttä perustuu laajaan lainsäädäntöön, muun muassa:

 • Ympäristönsuojelulaki 527/2014
 • Ympäristönsuojeluasetus 713/2014
 • Jätelaki 646/2011            

Ympäristönsuojelua sääteleviä lakeja täydennetään paikallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä ja jätehuoltomääräyksillä.

 • Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)
 • Porin seudun yhteiset jätehuoltomääräykset (linkki jätepuolen sivulle, jossa tämä tiedosto sijaitsee)

Ympäristönsuojeluun liittyvistä epäkohdista voi tehdä ilmoituksen myös valituslomakkeella (pdf).

Yhteystiedot ympäristövalvontaan:
Yhteydenotot ympäristövalvontaan pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteella ymparistovalvonta@pori.fi .

Puhelimitse yhteyttä voi ottaa seuraavasti:
ympäristötarkastaja (jätevesiasiat) 044 701 1214
ympäristötarkastaja (roskaantumiset) 044 701 0215
ympäristötarkastaja (meluasiat) 044 701 0211

Päivystyspuhelimesta saa ajantasaista tietoa palveluista sekä neuvoa yleisissä ympäristöasioissa kuten jätevesien käsittelyä, roskaantumista, ruoppauksia ja ulkomelua koskevissa asioissa. Tarvittaessa asia ohjataan asiaan erikoistuneelle viranhaltijalle.

 

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

 • Kalastusluvat
 • Metsästysluvat
 • Ympäristöluvat
 • Maastoliikenne
 • Vesiliikenne
 • Melu
 • Vesirakentaminen (ruoppaukset)
 • Maa-ainesten ottaminen
 • Aineisten sijoittaminen maaperään