Asumisterveys

Miten toimia, jos epäilee asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa aiheutuvan terveyshaittaa?

Yleisesti ottaen kiinteistön omistaja vastaa siitä, että kiinteistön sisäilma on kunnossa, omakotitalossa omistaja, taloyhtiössä yhtiön hallinto. Asukas voi vaikuttaa asuinolosuhteisiin noudattamalla annettuja ohjeita, esimerkiksi huolehtimalla ilmanvaihtoventtiilien, lattiakaivojen ja vesilukkojen puhdistuksesta. Toimiva ilmanvaihto ja riittävä siivoaminen edesauttavat hyvää sisäilman laatua.

Osakkeenomistajan pitää aina ensin ottaa yhteys isännöitsijään ja taloyhtiön hallitukseen. Taloyhtiön tehtävä on selvittää ongelmat ja toteuttaa tarvittavat korjaukset. Selvityspyyntö on syytä tehdä uudestaan kirjallisena, jos yhtiön edustajat eivät toimi mitenkään ongelman selvittämiseksi. Jos sekään ei auta, voi osakas pyytää terveysvalvontaviranomaisilta asunnon tarkastusta.

Vuokralaisen ottaa yhteyttä vuokranantajaan, joka hoitaa asian eteenpäin. Selvityspyyntö on syytä tehdä uudestaan kirjallisena, jos omistaja ei toimi mitenkään ongelman selvittämiseksi. Jos sekään ei auta, voi myös vuokralainen pyytää terveysvalvontaviranomaisilta asunnon tarkastusta.

Omakotitalon omistajan kannattaa ottaa suoraan yhteys rakennusten kuntotarkastuksia tekeviin insinööritoimistoihin tai sisäilmatutkimuksia tekeviin yrityksiin. Kuntotarkastajalta kannattaa perätä kokemusta, referenssikohteita ja mahdollisia alan tutkintoja. Näitä ovat mm. rakennusterveysasiantuntijan koulutus (VTT) ja Asuntokaupan kuntotarkastajatutkinto (AKK).

Asunnontarkastuspyyntö

Huomioitavaa!

Asunnon vaihtoon, myyntiin, kuntoarvioon tai kaupanpurkuun liittyviä tarkastuksia ei tehdä. Yksityiset yritykset tekevät kuntoarvioita sekä sisäilmaselvityksiä. Asuntokauppaan liittyvästä kosteus- tai homevaurioiden korvausvelvollisuudesta saat lisätietoa kuluttajaneuvojalta.

Terveystarkastajat eivät tee tarkempia sisäilman laadun mittauksia, vaan tarvittaessa asianosaisia ohjataan tilaamaan mittaukset yksityisiltä alan yrityksiltä. Viranomaisten hyväksymiä sisäilman ja rakenteiden homemittausmenetelmiä ovat Asumisterveysohje 2003:n mukaiset viljelymenetelmät. Viranomaiset voivat tehdä päätöksiä ainoastaan EVIRAn hyväksymässä laboratoriossa tehtyjen tutkimustulosten pohjalta.