Opiskelun tuki

  • opinto-ohjaus
  • terveys ja hyvinvointi (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja, hammas- ja terveydenhoito)
  • erityinen tuki (erityisopettaja)
  • opintotuki ja koulumatkatuki