Päivystys virka-aikana

Terveysasemien kiireellinen hoito

Terveysasemat antavat kiireellistä hoitoa arkisin kello 8.00–16.00. Ajanvaraus puh. 02 621 5000.

Oman terveysaseman päivystysvastaanotolla hoidetaan:

 • pienet tapaturmat
 • äkillisesti alkaneet tuki- ja liikuntaelinvaivat
 • infektiosairaudet kuten korvatulehdus, silmätulehdus, nielutulehdus, virtsatietulehdus, ylähengitystietulehdus, vatsatauti, sukupuolitaudit, rokkotaudit
 • tiedossa olevien pitkäaikaissairauksien tai akuuttisairauksien pahenemisvaiheet
 • nopeasti kehittyneet mielenterveysongelmat
 • lievät rintakivut ja rytmihäiriöt ilman tajunnan menetystä

Hammaslääkärin arkipäivystys

Hammaslääkäripäivystyksessä annetaan ainoastaan välttämätön ensiapu potilaille, joilla on suun ja hampaiden alueella äkillistä särkyä, turvotusta ja/tai hampaisiin kohdistunut tapaturma. Arkipäivystystä annetaan ensisijaisesti potilaan omassa hammashoitolassa.

Aika varataan aina etukäteen soittamalla puh. 02 621 3625.

Sosiaaliset ja perheiden kriisitilanteet

Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja välttämättömästä avun antamisesta vuorokauden kaikkina aikoina. Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

Sosiaalipäivystyksen ensisijaisia työtehtäviä ovat:

 • lähisuhdeväkivaltatilanteet
 • lapsi päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitajaa
 • alaikäinen rikoksentekijä tai alaikäinen päihtyneenä
 • lasten ja vanhempien väliset ristiriidat
 • luvattomasti lastensuojeluyksiköstä poistuneet nuoret
 • tuki, neuvonta ja ohjaus sijaisperheille äkillisissä kriisitilanteissa
 • äkilliset/odottamattomat kriisitilanteet ja psykososiaalisen tuen järjestäminen   
 • vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
 • akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11§)

Sosiaalipäivystys on tarkoitettu Porin, Ulvilan ja Merikarvian asukkaille tai alueella oleskeleville

Porin yhteistoiminta-alueen sosiaalipäivystys (arkisin ma-pe 8.00–16.00) puh. 02 623 4380

Lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä erilaisissa sosiaalisissa ongelmissa yhteyttä voi ottaa arkisin kello 8.00–16.00 myös perheneuvolaan, Ankkuri-tiimiin tai Marak-toimintaan.

Perheneuvolan puhelinneuvonta puh. 02 621 6160 (ma–pe klo 8.00–11.00)
Lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan puuttuva moniammatillinen Ankkuri-tiimi, puh. 071 8740 261
Lähisuhdeväkivaltaan puuttuva moniammatillinen Marak-toiminta, puh. 112

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyspalveluita saa oman asuinalueen terveysasemalta. Terveysasemilla annetaan apua kriisitilanteissa sekä hoidetaan lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä.

Päivystyspuhelimet

Aikuisten vastaanotto (yli 22-vuotiaille) ma–pe klo 10.00–11.30, 02 621 3509
Nuorten vastaanotto (13–22-vuotaille) ma–pe klo 12.00–13.30, 044 701 8296

A-klinikka

A-klinikka tarjoaa asiantuntija-apua päihteidenkäyttäjille ja heidän omaisilleen, peliongelmaisille ja heidän omaisilleen sekä muiden riippuvuuksien hallintaan. Avohoitona päihteidenkäyttäjille tarjotaan avokatkaisua ja vieroitushoitoa sekä keskusteluterapiaa.

Sairaanhoitajien päivystysvastaanotto (Antinkatu 15 A, 2. krs, 28100 Pori) arkisin klo 8.15–11.00
Sosiaaliterapeuttien päivystysvastaanotto maanantaisin klo 8.30–11.00
Sairaanhoitajien puhelinaika ma–to klo 14.30–15.30

Puh. 02 623 4111

Jälkipuintiryhmä

Jälkipuinnin lähtökohtana on usein äkillinen tapahtuma, jonka ihminen kokee traumaattiseksi tai muuten järkyttäväksi. Jälkipuintia käytetään erityisesti ryhmien kanssa ja toteutetaan kertaluontoisena virastoympäristössä. Joissain tapauksissa pelkkä puhelinkeskustelu ja palveluohjaus voi riittää.

Yhteyden jälkipuintiryhmään saa Porin kaupungin puhelinvaihteen kautta, puh. 02 621 3500.