Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona selviytymisen tueksi on tarjolla erilaisia palveluja. Kotihoidon palveluja voi saada yksilöllisen palvelutarpeen perusteella. Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, esimerkiksi ateria-, turva- ja kuljetuspalvelua sekä kuntouttavaa päivätoimintaa.

Kotona selviytymistä tukee myös muun muassa päivätoiminta ja vapaahetoistoiminnan tarjoamat palvelut, lyhytaikaishoito ja vaikeavammaisten kotiin tarjottavat palvelut, mihin sisältyy muun muassa kuljetusapu, asunnon muutostyöt ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

Hyvinvointia edistävät info-tilaisuudet/kotikäynnit tehdään niille yli 80-vuotiaille, jotka eivät ole kotihoidon, omaishoidon tai palveluasumisen piirissä. Palveluohjaaja kertoo palveluista, arvioida palveluiden tarvetta ja neuvoo kodin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tiedustelut palveluohjaajalta puh. 044 701 5018.