Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien ja laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset.

Tälle sivustolle on koottu perusturvakeskuksen omavalvontasuunnitelmat.

Terveys- ja sairaalapalvelut

Sosiaali- ja perhepalvelut

Vanhuspalvelut

Yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt