Perheiden ja lasten terapiapalvelut

Perheiden ja lasten terapiapalveluita tarjotaan perheneuvolassa. Perheiden ja lasten terapiapalveluihin kuuluu:

Lasten puheterapia

Puheterapeuttien tehtäviin kuuluvat kommunikaation, kielen, puheen sekä äänen häiriöiden arviointi ja kuntoutus. Puheterapiaan pääsemiseksi tarvitaan pääsääntöisesti ohjauslomake neuvolan terveydenhoitajalta tai varhaiskasvatuksen konsultoivalta erityisopettajalta. Puheterapeutti on yhteydessä perheeseen ajan järjestyessä. Palvelua tarjotaan perheneuvolassa.

Pariterapia

Pariterapia on suunnattu lapsiperheille, joissa on vanhempien parisuhteeseen liittyviä ongelmia. Niitä voivat olla parisuhteen kriisit, vuorovaikutus- ja kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus ja erouhka sekä uusperheongelmat. Palvelua tarjotaan perheneuvolassa.

Perheterapia

Perheterapia on suunnattu perheille, joilla on pulmia vuorovaikutuksessa ja / tai perheenjäsenten välisissä suhteissa. Perheterapeuttinen työ sopii myös perheille erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Perheterapiassa työskennellään joko yhden tai useamman perheenjäsenen kanssa yhtä aikaa. Palvelua tarjotaan perheneuvolassa.

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapeutti edistää lapsen toimintamahdollisuuksia. Toimintamahdollisuuksiin sisältyvät erilaiset toiminnalliset kokonaisuudet, taidot ja valmiudet (esim. motoriikka, hahmottaminen, oman toiminnan ohjaaminen ja säätely). Terapia voi kohdistua johonkin tiettyyn osa-alueeseen tai sisältää laajemmin eri valmiuksien ja taitojen harjoittelua. Palvelua tarjotaan perheneuvolassa.

Lasten yksilöterapia

Lapsen yksilöterapia on suunnattu lapsille, joilla on tarvetta oman elämän ja tunteiden jäsentämiseen tai elämän kriisitilanteen läpikäymiseen. Terapeuttiset tukikäynnit ovat pääsääntöisesti lyhytkestoisia, fokusoitua tukea tarjoavia. Lapsen yksilöterapia toteutetaan aina yhteistyössä vanhempien tai lasta hoitavien aikuisten kanssa. Palvelua tarjotaan perheneuvolassa.

Vuorovaikutusterapia

Vuorovaikutusterapia on suunnattu lapsille, joilla on varhaisvaiheiden kehityksellisiä pulmia, vuorovaikutushäiriötä, vaikeuksia käyttäytymisen hallinnassa ja säätelyssä sekä traumaperäisissä kiintymyssuhdeongelmissa. Vuorovaikutusterapiassa pyritään vahvistamaan lapsen ja vanhemman (tai sijaisvanhemman) välistä vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen laatua. Palvelua tarjotaan perheneuvolassa.

Lisätietoja: