Sairaalapalvelut

Sairaalapalvelut tuottavat monipuolista perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoitoa vuodeosastoilla, poliklinikoilla sekä kotiin vietynä palveluna.

Perusturvan kuntoutussairaala palvelee kaikkia yhteistoiminta-alueen asukkaita. Sairaalapalveluissa toimii neljä kuntoutusosastoa, neljä akuuttia lyhytaikaisosastoa, arviointiyksikkö sekä akuutti kotikeskus. Potilaat tulevat sairaalaan joko terveyskeskuslääkäreiden ohjaamina tai erikoissairaanhoidon yksiköistä saadulla jatkohoitolähetteellä.