Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto tuottaa suun terveyttä edistäviä, korjaavia ja kuntouttavia hammashuollon palveluita. Suun ja hampaiston terveys ja toimintakyky heijastuu ihmisen koko terveyteen ja hyvinvointiin. Hyvä henkilökohtainen itsehoito ehkäisee monia hammas- ja suusairauksia.

Suun terveydenhoitoa ja perushoitoa annetaan eri puolilla Perusturvan yhteistoiminta alueella olevissa hammashoitoloissa. Terveyskeskuksen hammashoitoon hakeutuvia pyydetään ottamaan yhteyttä ensisijaisesti lähimpänä asuinosoitetta olevaan hammashoitolaan.

Odotusaika kiireettömään hoitoon vaihtelee alueittain. Hoitoonpääsyajat voit tarkistaa täältä. Särkypäivystys palvelee kiireellisen hoidon asiakkaita päivittäin.

Suun ja hampaiden terveystarkastukset

Suun ja hampaiden terveystarkastukset tehdään määräaikaistarkastuksina sekä yksilölliseen tarpeeseen perustuvina terveystarkastuksina. Tarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, kehitys ja hoidon tarve. Tarvittaessa tehdään henkilökohtainen terveyssuunnitelma. Jos suu ja hampaat ovat terveet, tarkastusta ei tarvita vuosittain.

Ensimmäistä lastaan odottavat perheet voivat varata ajan suun terveystarkastukseen Kansalaisen Ajanvarauksen kautta. Palveluun kirjaudutaan joko pankkitunnuksilla tai matkapuhelimen mobiilivarmenteella.

Aikuiset voivat hakeutua suun ja hampaiden terveystarkastuksiin jonotuksen kautta. Hoidon päättyessä suositellaan seuraava tarkastusajankohta. Terveille aikuisille riittää tarkastus 2–3 vuoden välein.

Ikääntyneen on hyvä tarkastuttaa suu ja hampaat säännöllisesti saadakseen ajankohtaista tietoa terveydestään. Hammashoidon henkilökunta käy asumisyksiköissä. Käynneillä tehdään pieniä toimenpiteitä sekä neuvotaan muuta henkilöstöä suun terveyteen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa potilas ohjataan hammaslääkärin vastaanotolle.

Lasten ja nuorten suun terveydenhuolto

Hammashoidossa on käytössä kutsujärjestelmä. Kutsukirje lähetetään kaikille alle 18-vuotiaille.

Alle kouluikäisille järjestetään suuhygienistin tai hammashoitajan suun terveystarkastuksia. Tarvittaessa saatavissa on aikoja hammaslääkärille.

Koululaisille tehtävät suun määräaikaistarkastukset pitävät sisällään suuhygienistin ja tarpeen mukaiset hammaslääkärin terveystarkastukset, mukaan lukien erikoisalakohtaiset suun tutkimukset. Lapselle tai nuorelle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestetään tehostettu ehkäisevä suun terveydenhuolto ja yksilöllisesti määritellyt terveystarkastukset.

Hampaiden oikomishoidot toteutetaan vaikeusasteen mukaan joko oman hammaslääkärin tai erikoishammaslääkärin vastaanotolla. Mikäli vanhemmat ovat huolissaan lapsen purennasta, yhteyttä voi ottaa omaan hammaslääkäriin.

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuilla opiskelijoilla on mahdollisuus suun terveystarkastukseen kunnallisessa suun terveydenhuollossa. Hoito on maksullista yli 18-vuotiaille. Suuhygienisti tekee suun terveystarkastuksen ja antaa terveysneuvontaa. Tarvittaessa varataan aika hammaslääkärille.