Työllistämisen tukeminen

Työnantajia, säätiöitä ja järjestöjä tuetaan erilaisilla lisillä, jotta he pystyvät palkkaamaan työntekijöitä. 

Pori-lisä

Pori-lisää voivat hakea järjestöt, säätiöt sekä yritykset. 

Yrityksiä tuetaan, kun he palkkaavat porilaisia palkkatukeen oikeutettuja alle 25-vuotiaita tai valmistuneita alle 30-vuotiaita työttömiä. Yrityksille maksetaan Pori-lisää maksimissaan 15 % palkkauskustannuksista, enintään kuitenkin 400 €/kk. Tuki on maksimissaan 50 % palkkauskustannuksista yhdessä te-toimiston myöntämän palkkatuen kanssa. Tukea maksetaan korkeintaan 9 kk/työllistetty.

Porin seudulla toimivia rekisteröityjä järjestöjä ja säätiöitä tuetaan, kun he palkkaavat yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita tai alle 25-vuotiaita työttömiä. Ensisijaisesti Pori-lisää myönnetään alueella toimiville työllistämishankkeille. Pori-lisää maksetaan 15 % palkkausmenoista, enintään kuitenkin 400 €/kk. Tukea maksetaan korkeintaan 9 kk/työllistetty.

Ehdot

Työnantajalta edellytetään, että työllistetyllä on järjestetty työnohjaus ja että työajan on oltava vähintään 80 % normaalityöajasta (järjestöt ja säätiöt). Yritykseen palkattavan työaika on oltava vähintään 30 h/vko. Työsuhteen keskeytyksestä tai palkattomista työpäivistä johtuvat vähennykset on palautettava kaupungille tai vähennettävä seuraavasta ennakosta. Työnantaja antaa kaupungille luvan tarvittaessa tarkistaa tilitystiedot työ- ja elinkeinotoimistosta. 

Hakeminen 

Pori-lisää haetaan kaupungin työllisyysyksiköstä. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio työsopimuksesta ja kopio työvoimatoimiston lähettämästä palkkatukipäätöksestä. Tukea voidaan maksaa ennakkoon 1-2 erässä työsopimuksen pituudesta riippuen.

Tulostettava Pori-lisä hakemus


Kesätyöpaikkatuki

Porin kaupunki haluaa kannustaa Porissa toimivia työnantajia tarjoamaan mahdollisimman monelle porilaiselle nuorelle kesätöitä.

Kesätyöpaikkatuen myöntämisen ehdot:

  • Porissa toimivalla yrityksellä, yhteisöllä, yhdistyksellä tai toiminimellä toimivalla on mahdollisuus hakea kesätyöpaikkatukea työllistääkseen vuonna 1997–2002 syntyneen porilaisen koululaisen tai opiskelijan.
  • Tukea myönnetään iästä riippumatta myös opiskelijasta, joka suorittaa kesällä opiskeluunsa liittyvää pakollista palkallista harjoittelua.
  • Nuorelle on maksettava vähintään kunkin alan työehtosopimuksen mukaista kesätyöntekijän palkkaa. Tuntipalkan on oltava vähintään 5€/h.
  • Työnantajalla on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka suorittaa nuoren työhön opastuksen ja työpaikan valvontaan liittyvät asiat.
  • Tukea ei voida myöntää nuoresta, joka on kesällä 2017 työssä Porin kaupungin palveluksessa tai toisessa tukipaikassa.
  • Tukea ei myönnetä tehtävään, mistä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu/lomautettu työntekijöitä tai lyhennetty heidän työaikaansa.
  • Kesätyöntekijän kanssa tulee tehdä kirjallinen työsopimus, josta tulee toimittaa jäljennös ennen työsuhteen alkua. Työsopimukseen on merkittävä, mitä työehtosopimusta noudatetaan.
  • Tuki maksetaan syyskauden 2017 aikana työsuhteen päätyttyä, kun työnantaja on toimittanut jäljennöksen työtodistuksesta.

Tuen määrät:

2 viikkoa/170 euroa (vaihtoehtona v. 2001-2002 syntyneille)
4 viikkoa/ 340 euroa
5 viikkoa/ 425 euroa
6 viikkoa tai pitempi jakso/ 510 euroa

Työaika:

Työaika on oltava vähintään 30 h/viikko tai liukumana:
4 viikon tuki=120 h/5 viikossa, 5 viikon tuki=150 h/6 viikossa, 6 viikon tuki=180 h/7 viikossa.

Lomake hakemiseen 

Työsopimusmalli ja työtodistusmalli